Évszázados felelősséggel az egészségért

Stratégiánk

A Richter Gedeon Nyrt. magyarországi központú, innovációra épülő specializált gyógyszercég. Tevékenysége vertikálisan integrált: gyógyszergyártással, kutatás-fejlesztéssel, kereskedelemmel, valamint marketinggel foglalkozik. Termékei saját piachálózatán keresztül a világ több mint száz országába eljutnak.

A gyógyszeripar

Az elmúlt évtizedek töretlen növekedése hirtelen megszakadt a 2008-ban kirobbant pénzügyi válság következtében. A pénzügyi intézmények helyzetét jellemző bizonytalanság hamarosan átterjedt a nemzetgazdaságok egészére.

Mindezeken felül az originális készítmények számának drasztikus csökkenése azt eredményezte, hogy végül még egy olyan, a befektetők által erősen defenzívnek tartott iparág mint a gyógyszeripar, tőzsdei teljesítménye is nyugtalanítóan volatilissá vált.

A gyógyszeripart érintő, évtizedek alatt halmozódó gondok hirtelen felszínre kerültek. Olyan kérdések, mint a hosszadalmas termékfejlesztési szakasz, a fojtogató szabályozási környezet, és az egyes nemzeti költségvetések egészségügyi megszorításainak való kitettség is rámutattak az iparág sérülékenységére.

A generikus vállalatok többsége, amelyek egyfelől a növekvő iparági verseny, másfelől a csökkenő nemzeti költségvetések kettős szorításában találták magukat, két stratégia között választhattak, ha biztosítani kívánták jövőjüket a gyógyszeriparon belül. Megpróbálhattak globálissá válni és fedezeti szintjeiket a javuló méretgazdaságosságuk eredményeképpen fenntartani, vagy pedig specializálódtak, és eredményhányadukat egy összetett üzleti modell alkalmazásával kívánták biztosítani.

A Richter, amely az elmúlt évszázad óta folytatott eredeti kutatásokat, továbbá jelentős erőforrásokat áldozott a világ egyik legteljesebb nőgyógyászati portfoliójának kiépítésére, kézenfekvő módon a második, azaz a specializációs modellt választotta.

Átmenet – regionális középméretű gyógyszercégből a Richter páneurópai speciális gyógyszeripari vállalattá alakul át

Az 1998-as orosz pénzügyi válságot követően a Richter vezetősége elhatározta, hogy kiegyensúlyozza egyirányú földrajzi kitettségét és jelentősen megerősítette üzleti jelenlétét az Egyesült Államokban, miután stratégiai együttműködést írt alá a Duramed társasággal. Ezt a megállapodást később meghosszabbította és kiszélesítette a Barr-ral, a Duramed felvásárlójával is. A megállapodások, amelyek a Richter réspiacára, a nőgyógyászatra összpontosítottak, terápiás szempontból a tevékenységek koncentrálásának, földrajzi szempontból viszont éppen a túlzott koncentrációt kiváltó kiegyensúlyozásnak tekinthetőek. Az amerikai piacon a közelmúltban tapasztalt kedvezőtlen fejlemények láttán a Richter vezetése a korábban már jól bevált forgatókönyvet követte. Megvásárolt egy eladásra kínált fogamzásgátló portfoliót, valamint egy új eredeti terméket, amely akkoriban az európai törzskönyvezés előtt állt. Így a cég kialakította jelenlétét a nyugat-európai régióban, azon belül is egyetlen, jól kiválasztott terápiás területen: a nőgyógyászati piacon.
A Társaság tehát a legjobb úton halad abba az irányba, hogy páneurópai gyógyszercéggé váljon. Ami a terápiás területeket illeti, elmondható, hogy a nőgyógyászat mind Nyugat-, mind pedig Közép-Kelet-Európában és a FÁK-régióban egyaránt fontos szerepet játszik. Míg a növekvő FÁK piacokon a nőgyógyászati készítményeinken felül többnyire generikus készítményeket forgalmazunk, Nyugat-Európában közép- és hosszú távon több speciális készítménnyel (eredeti skizofrénia-ellenes készítményünk, bioszimilárisok) kívánunk magas hozzáadott értéket elérni.

Az elkövetkező öt-tíz évben olyan gyorsan növekvő régiókban szeretnénk megvetni a lábunkat, mint Latin-Amerika vagy Kína. A stratégia következetes véghezvitelét mutatja az a tény, hogy Kínában 2013 februárjában többségi részesedést vásároltunk egy, vényköteles termékek helyi kereskedelmére frissen megalapított vállalatban, a már meglévő, orális és sürgősségi fogamzásgátlóink forgalmazására létrehozott kínai vegyesvállalatunkon felül. Latin-amerikai terjeszkedésünk első állomásaiként egy brazíliai és egy mexikói vegyesvállalat többségi tulajdonának megszerzéséről adtunk hírt 2013 decemberének végén, amit reményeink szerint hasonló, kisebb beruházások követnek majd a térségben. A méhmióma kezelésére kifejlesztett eredeti készítményünk mellett egyéb nőgyógyászati termék, elsősorban fogamzásgátlók bevezetését és értékesítését tervezzük ebben a régióban is.

Stratégiánk középpontjában az innováció

A Társaság valamennyi tevékenysége egyetlen kulcsszóhoz kapcsolódik: innováció. A belső és külső körülmények gyors változásaihoz csak úgy lehet sikerrel alkalmazkodni, ha az innováció valamennyi tevékenységünk központi elemévé válik. Mindhárom speciális üzletág, amelyben a Richter jelen van, komoly innovációs igénnyel bír.

Terápiás fókusz

Nőgyógyászat – világszintű elismertség

A Richter azon kiemelten fontos üzletágai közül, ahol a piaci réseket igyekszik kihasználni, az egyik legjelentősebb a nőgyógyászat. A Társaság egyedülálló, több évtizedre visszanyúló tapasztalattal rendelkezik ezen a területen: az első szteroid kísérleteket maga az alapító, Richter Gedeon gyógyszerész végezte. Akkoriban ezek a vegyületek még világszerte újdonságnak számítottak. Azóta a Társaság tudatos fejlesztések révén úgy alakította gyártóüzemeit, hogy képes legyen elvégezni a kiváló minőségű nőgyógyászati készítmények előállításához szükséges komplex és hosszadalmas eljárásokat.

Ma már mindazon vállalatok közül, amelyek világszerte nőgyógyászati termékekkel foglalkoznak, a Richter rendelkezik az egyik legszélesebb termékválasztékkal, miközben folyamatosan bővíti portfolióját. Ez utóbbi a méhmióma kezelésére kifejlesztett eredeti készítmény mellett fogamzásgátló készítmények széles skáláját, nőgyógyászati fertőzések valamint menopauzás tünetek kezelésére szolgáló terméket tartalmaz.

Központi idegrendszer – eredeti kutatás

Az eredeti kismolekulás gyógyszerjelöltek kutatása és fejlesztése – a nőgyógyászat mellett – a központi idegrendszeri terápiás területre koncentrál. Az eredeti gyógyszermolekulák kutatása és az innováció a Társaság 1901-es megalapításától fogva kulcs szerepet tölt be a vállalat stratégiájában. Mára a Richter Gedeon Nyrt. 1.000 főt meghaladó kutató-fejlesztő bázissal a közép-kelet európai térség legjelentősebb gyógyszeripari K+F központjává fejlődött.

2012-ben jelentős előrelépést tettünk antipszichotikumunk fejlesztésében. 2012 februárjában partnerünkkel, a Forest Laboratories-zal közösen tettük közzé készítményünk két fázis III vizsgálatának előzetes pozitív eredményeit skizofrénia akut fázisában szenvedő betegek, valamint egy további fázis III vizsgálatának pozitív eredményeit I. típusú bipoláris betegségben szenvedő, akut mániás betegek körében. Az eredményekre alapozva a Forest 2012 novemberében törzskönyvezési kérelmet nyújtott be erre a készítményre az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA). A 2013 novemberében kelt válaszlevélben a hivatal a gyógyszer hatásosságának elismerése mellett újabb, kiegészítő adatokat kért. Ugyanazon készítmény tekintetében olyan fázis II klinikai vizsgálatok is folyamatban vannak, amelyek bipoláris depresszió, valamint major depresszió kiegészítő kezelésére irányulnak. Fentiekkel párhuzamosan, ugyancsak 2012-ben klinikai vizsgálatokat indítottunk az indikáció bővítése, az európai piacra lépés érdekében, illetve partnerünk a Mitsubishi-Tanabe Ázsiában végez fázis III klinikai vizsgálatokat a termék Japán piacra hozatala érdekében.

A fenti eredeti készítmény mellett 14 további projektünk van folyamatban, ezek közül egy fázis I-ben, a többi pedig a kutatás korai szakaszában tart.

Eredeti gyógyszerkutatásunk nőgyógyászati témáit svájci leányvállalatunk, a PregLem irányítja. Miután 2012 februárjában az Európai Bizottság kiadta a forgalomba hozatali engedélyét a méhmióma enyhébb és súlyosabb tüneteinek műtét előtti kezelésére szolgáló készítményünkre, a harmadik negyedév elején a Richter elindította ennek a terméknek hosszú távú, periodikus kezelésére vonatkozó fázis III klinikai vizsgálatait annak érdekében, hogy a jelenlegi terápiás indikációt kiterjessze, ezáltal több érintett beteg számára kínálva sebészeti beavatkozás mentes, tartós gyógyulást, melynek során a jóindulatú daganatok mérete jelentősen csökken. A vizsgálatok várható befejezési ideje 2014 második negyedéve.

Onkológia, immunológia – biológiai termékvonal

Felismerve a biológiai eredetű gyógyszerkészítmények közép- és hosszú távú jelentőségét, a Richter vezetősége stratégiai döntést hozott arról, hogy belép erre az új, magas szellemi hozzáadott értéket képviselő területre. A Társaság vezetősége úgy gondolja, hogy a Richterben évtizedek alatt felhalmozott szteroid fermentációs tapasztalat, ami egyben a gyártási technológia egyik legnehezebb elemét jelenti, jól hasznosítható a biológiai úton előállított készítmények esetében is, ami előnyt jelent a hasonló lépést fontolgató iparági versenytársakkal szemben.

A termékjelöltek kiválasztásában a Richter kiemelt óvatossággal járt el, amikor a gyógyszeripar leggyorsabban növekvő szegmenseire koncentrálva kettőre szűkítette a fejlesztésre kiválasztott terápiás területek számát: onkológiára és immunológiára. A Richter várakozásai szerint az első bioszimiláris termékei 2016-ban és azt követően kerülhetnek piacra.

Első lépésként a Richter 2007-ben üzlettársával, a Helm-mel együtt a többségi részesedés megszerzése mellett felvásárolt egy családi tulajdonban lévő gyártóüzemet Németországban, Hamburg mellett. A telephelyen egy bakteriális fejlesztésre alkalmas bioszimiláris üzem, egy kísérleti félüzem, valamint egy kapcsolódó laboratórium található.

Sokkal nagyobb léptékű beruházás következett Magyarországon: Debrecenben emlőssejtes biológiai fejlesztéseket lehetővé tevő, új gyártókapacitás épült, amelyhez kapcsolódóan Budapesten egy kísérleti félüzemet és egy laboratóriumot alakított ki a Richter.

Saját, korábban már bevált gyakorlatát követve, a Richter stratégiai szövetségkötésekkel próbálja a kockázatos és költséges fejlesztéseket megvalósítani. Nincs ez másképp a bioszimiláris üzletág esetében sem. A Richter megpróbált olyan partnereket találni, akik a bioszimiláris fejlesztések iránt hasonló érdeklődést mutattak. Ebben a szellemben sikerült két együttműködési megállapodást kötnie: egyiket a japán Mochida céggel, másikat pedig a német Stada vállalattal. Mindazonáltal, további potenciális partnereknek a fejlesztésekbe történő bevonása is folyamatban van.

Földrajzi fókusz

A Társaság legfontosabb piacai a FÁK- régióban vannak: Oroszország, Ukrajna és az Egyéb FÁK-köztársaságok árbevételünknek több mint 40 százalékát teszik ki. Emellett széleskörű nőgyógyászati portfoliónkra támaszkodva a nyugat-európai térség fontos szereplőjévé váltunk és folyamatban van eredeti, méhmióma elleni készítményünk bevezetése mellett egyes fogamzásgátlók törzskönyvezése a főbb Latin-amerikai piacok mellett Kínában. Mindez a több évtizedes kelet-közép-európai és a FÁK-térségbéli jelenlétünkkel, valamint az észak-amerikai partneri szerződéseinkkel együtt azt eredményezi, hogy a Richter középtávon globális nőgyógyászati speciális gyógyszeripari vállalattá válik.