Az egészség a küldetésünk

Fenntartható fejlődés

​​​​A Richter egy korszerű, folyamatosan fejlődő vállalat, amely képes a piaci környezethez való folytonos alkalmazkodásra és meghatározó szereplője a magyar gazdasági életnek. Stratégiájának kiemelten fontos része a fenntartható fejlődés, így hosszú távú terveit nemcsak a gazdasági, hanem a környezeti és a társadalmi elvárások figyelembevételével alakítja ki.

​A Társaság nemcsak piaci üzletfeleit és munkavállalóit tekinti kiemelten fontos partnerének, a társadalom egészéért is felelősnek érzi magát. Felelőssége nem csupán az emberek gyógyításában és az ehhez szükséges kutatási-fejlesztési tevékenységekben merül ki, hanem abban is, hogy nagy hangsúlyt fektet társadalmi programjainak kidolgozására. Számos egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi kezdeményezést támogat és anyagi segítséget is nyújt különböző egészségügyi szervezeteknek. A fiatal generáció támogatását és tehetséggondozását is kiemelt helyen kezeli, hiszen a cég számára kulcskérdés, hogy a diákok tudományos érdeklődését felkeltse a gyógyszeripar iránt, és ezzel biztosítsa a jövő kutatógenerációját.  

A támogatási és ösztöndíjrendszereken túl a hazai lakosság egészségtudatosságának növelésére is kész stratégiával rendelkezik a vállalat. A 2009-ben útjára indított és azóta minden évben megrendezett Richter Egészségváros országjáró programsorozat célja nem kisebb, mint hogy elmélyítse az egészségtudatos gondolkodást a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbig.

A Társaság az elmúlt időszakban több díjjal és elismeréssel is gazdagodott, amely a Richter vezetőinek, kutatóinak, mérnökeinek, az összes munkatárs áldozatos munkájának, valamint a vállalat átfogó és kiemelkedő társadalmi, környezeti és gazdasági programjának köszönhető.

A cég jövőbeni stratégiai célja sem kevesebb, mint hogy minél kiválóbb és hatásosabb készítményeket gyártson és fejlesszen, hogy megtartsa a vállalat stabil piaci pozícióját, és hogy minden erőfeszítést megtegyen azért, hogy a fenntartható fejlődés folyamatos legyen.