Az egészség a küldetésünk

Etikai kódex

​​​​A Richter Gedeon Nyrt. Etikai Kódexe a Társaság munkatársainak magatartására vonatkozó erkölcsi normákat foglalja össze. A benne szabályozott elvek és viselkedési normák munkatársaink számára kötelezőek.

Az Etikai Kódexben leírtak a Társaságon belüli etikus magatartás általános szabályait tartalmazzák, de nem részletezik a munkatársaktól elvárható valamennyi etikai magatartási formát. Ebből következik, hogy a munkatársaknak nemcsak az Etikai Kódex előírásait kell betartaniuk, hanem munkakörüknek az általános etikai követelményeit is.​