Évszázados felelősséggel az egészségért

Rendkívüli tájékoztatás

2018.04.09.
​A Richter Gedeon Nyrt. - hivatkozással a Társaság 2018. április 25. napján tartandó éves rendes közgyűlése 15. napirendi pontjához kapcsolódóan 2018. április 3. napján közzétett közgyűlési előterjesztésben foglaltakra - az alábbiak szerint teszi közzé a harmadik független, felügyelőbizottsági és egyben audit bizottsági tagjelöltre vonatkozó előterjesztését: 

59/2018. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek Dr. Harmath Zsolt felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

60/2018. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek Dr. Harmath Zsolt felügyelőbizottsági tag audit bizottsági taggá történő megválasztását a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

Az Igazgatóság fenti előterjesztésének megfelelően, a Richter Gedeon Nyrt. a 22/2018.04.25. és 23/2018.04.25. számú közgyűlési határozattervezetek teljes szövegével ismételten közzéteszi a 2018. évi rendes közgyűlés határozattervezeteit.