Évszázados felelősséggel az egészségért

Esmya-t érintő ideiglenes PRAC intézkedések hatása a 2017. évi auditált beszámolóra

2018.02.26.

​A Társaság tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2017. évi auditált konszolidált beszámolóját a PRAC (Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottság) Esmyára vonatkozó átmeneti intézkedéseinek várható negatív üzleti hatásait figyelembe véve készíti el.

Ezen hatások figyelembevételével az Ügyvezetés csökkentette az Esmya EU és latin-amerikai piacokra vonatkozó hosszú távú értékesítési előrejelzéseit. A felülvizsgált előrejelzések mellett – a könyvvizsgálóval eddig lefolytatott egyeztetések alapján – a Társaság az Esmyához kapcsolódó EU piaci, valamint latin-amerikai immateriális eszközre és üzleti értékre értékvesztést számol el. Ennek értéke előreláthatóan 42 Mrd Ft, mely az audit során változhat. A konszolidált beszámolóban foglalt üzemi és adózott eredmény emiatt várhatóan jelentősen elmarad a 2018. február 12. napján tőzsdei jelentésben közzétett, nem auditált 2017. évi beszámoló éves eredményeitől.