Évszázados felelősséggel az egészségért

15 éves a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány

A Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványt a vállalatalapítás 100. évfordulója alkalmából hozta létre a Társaság vezetősége a tudományos kutatás és az egyetemi oktatás támogatására.

Az alapítvány céljait a 2001. május 7-i keltezésű Alapító Okirat pontosabban úgy határozta meg, hogy az a tudomány, elsősorban az orvosi, biológiai, gyógyszerészeti, kémiai kutatás; az egyetemi, főiskolai oktatás; képességfejlesztés és tudományos képzés; valamint a környezetvédelem támogatása.


Pillich Lajos


Az Alapítvány működtetését az Alapító 10 tagú kuratóriumra bízta, melynek elnöke Pillich Lajos, a Társaság igazgatóságának elnöke volt. A Kuratórium 2001. szeptember 17-én tartotta alakuló ülését, és Pillich Lajos vezetésével az év végéig kialakította az Alapítvány máig működő pályázati lehetőségeit.

Pillich Lajos, a kuratórium elnökeként számos belföldi és határon túli magyar fiatal tudományos tevékenységét segítette. Amikor 86 éves korában leköszönt elnöki tisztéről, a Társaság örökös tiszteletbeli elnökévé választották.

Az Elnök úr ezek után továbbra is aktívan tevékenykedett; a társaság 2001-es centenáriuma alkalmából egy munkacsoport élén vett részt a Richter Rt. száz éves történetét bemutató emlékkönyv összeállításában, valamint kezdeményezésére és irányításával 2003-ban elkészült a Richter 2030-ig terjedő távlati gyárfejlesztési terve. Az utolsó pillanatig dolgozott, bejárt a gyárba. A vállalat és a gyógyszeripar szolgálata az élete értelmét jelentette, 71 évet töltött a Richter cég szolgálatában.

Pillich Lajos1.jpgPillich Lajos rubindiplomás vegyészmérnök, a Richter örökös tiszteletbeli elnöke hosszú és küzdelmes pályafutás után 94 éves korában, 2006. november 22-én hunyt el.

Pályafutása alatt betöltött pozíciói:

1935 vegyészmérnök, analitikus   

1937 üzemmérnök                        

1942 főmérnök, műszaki igazgató

1944 ügyvezető igazgató               

1945 főmérnök                              

1968 műszaki igazgatóhelyettes   

1990 elnök                                    

1999 örökös tiszteletbeli elnök     

2001 Centenáriumi Alapítvány    

 


Az alapítvány aktuális pályázatai
 

>>HÍREK<<

doctws1.jpgA Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata által idén ősszel megrendezett Doctoral Workshop-ra meghívást és előadói felkérést kapott a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány Elnöke, Dr. Domány György. Az Elnök úr előadásának címe: „Ph.D. on the Job Market".

A nemzetközi konferencia keretében a szervezők lehetőséget kívántak teremteni a hazai és külföldi doktori iskolák képviselőinek, a doktori képzésben résztvevőknek, valamint a fiatal kutatók és eredményeik iránt fogékony szervezeteknek, intézeteknek szakmai együttműködések kiépítésére, mely során a résztvevők új nézőponttal gazdagodhattak a tudományos utánpótlás és innováció témájában.

 


Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány

Székhelye: 1103, Budapest, Gyömrői út 19-21.

Telefon:  36 1 432-6139

E-mail:centenariumi@richter.hu

Alapítás éve: 2001

Elnök: Dr. Domány György

Titkár: Dr. Pálné Aranyosi Katalin

Alapítványi munkatárs: Stelczerné Csákvári Veronika

Alapító okirat

2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet