Az egészség a küldetésünk

Richter Gedeon Talentum Alapítvány

Richter Gedeon Nyrt., mint az egyetlen független magyar gyógyszergyár társadalmi szerepvállalásában mindig is kiemelkedő jelentőséget tulajdonított a természettudományos oktatás/képzés támogatásának. Társaságunk számára fontos a tehetséges fiatalok megtalálása, illetve a tehetséggondozás. Ezért hívtuk életre a „Talentum Alapítványt", melynek alapító okiratában az alábbi módon fogalmaztuk meg az alapítvány célkitűzéseit:

„Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§.c.) pont 3. és 4. pontjának hatálya alá tartozó tudományos és kutatási tevékenységet, valamint nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységet végez. A tudományos és kutatási tevékenység körében az alapítvány – pályázati eljárás keretében – támogatni kívánja az olyan tehetséges 35 év alatti korú fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányait, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek."

Talentum Alapítvány a posztgraduális képzésben résztvevőknek az elmúlt 9 évben már nyújtott támogatást a tanulmányok folytatásához. Az előző években évenként 10 középiskolai diáknak is adott ösztöndíjat a végzős 12. illetve 13. évfolyamosok számára.

2020/2021. tanévtől ismét támogatni szeretnénk ösztöndíj formájában az ősztől végzős tanulókat, akiknek a természettudományi tanulmányi eredményeik és versenyen elért helyezéseik alapján arra érdemesek és továbbtanulási szándékuk is az előzőleg említett irányba mutat. Az ehhez tartozó pályázati felhívást várhatóan 2020. tavaszán fogja az Alapítvány kihirdetni.


Székhely:
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Telefon: 36 1 432-6139

Alapítás éve: 2008

Elnök: Prof. Dr. Pokol György

E-mail: rg_talentum@richter.hu

 Alapító okirat

 2016. évi beszámoló és közhasznúságú melléklet

 2017. évi beszámoló és közhasznúságú melléklet