Évszázados felelősséggel az egészségért

Richter Gedeon Talentum Alapítvány

A Richter Gedeon Nyrt., mint az egyetlen független magyar gyógyszergyár társadalmi szerepvállalásában mindig is kiemelkedő jelentőséget tulajdonított a természettudományos oktatás/képzés támogatásának. Társaságunk számára fontos a tehetséges fiatalok megtalálása, illetve a tehetséggondozás. Ezért hívtuk életre a „Talentum Alapítványt", melynek alapító okiratában az alábbi módon fogalmaztuk meg az alapítvány célkitűzéseit:

„Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§.c.) pont 3. és 4. pontjának hatálya alá tartozó tudományos és kutatási tevékenységet, valamint nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységet végez. A tudományos és kutatási tevékenység körében az alapítvány – pályázati eljárás keretében – támogatni kívánja az olyan tehetséges 35 év alatti korú fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányait, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek."

A Talentum Alapítvány a posztgraduális képzésben résztvevőknek az elmúlt 8 évben már nyújtott támogatást a tanulmányok folytatásához. Az előző években évenként 10 középiskolai diáknak is adott ösztöndíjat a végzős 12. illetve 13. évfolyamosok számára.

A 2018/2019. tanévtől ismét támogatni szeretnénk ösztöndíj formájában az ősztől végzős tanulókat, akiknek a természettudományi tanulmányi eredményeik és versenyen elért helyezéseik alapján arra érdemesek és továbbtanulási szándékuk is az előzőleg említett irányba mutat.


Székhely:
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Telefon: 36 1 432-6139

Alapítás éve: 2008

Elnök: Prof. Dr. Pokol György

Titkár: Dr. Pálné Aranyosi Katalin

E-mail: csv.stelczerne@richter.hu

Alapítványi munkatárs: Stelczerné Csákvári Veronika

 Alapító okirat

 2016. évi beszámoló és közhasznúságú melléklet

 2017. évi beszámoló és közhasznúságú melléklet