Az egészség a küldetésünk

Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért

Az Alapítvány célja a magyarországi középiskolai kémiaoktatás támogatása, ezen belül a középiskolák kémiaoktatással kapcsolatos személyi és tárgyi feltételei kiépülésének támogatása, és az ezen tevékenységgel kapcsolatos változások megfigyelése. Az Alapítvány bel- és külföldön egyaránt kiépítheti és fenntarthatja a fenti tevékenységhez szükséges szervezetet, továbbá publikálhatja a megfigyeléseit.

Az Alapítvány kuratóriuma a „Magyar Kémiaoktatásért" néven díjat alapított az általános, közép- és szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi tanárok részére, amelyet 1999 óta minden évben nyilvánosan meghirdet. A díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok elismerést célozza, de a határon túli iskolákban, magyar nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók. A pályázaton javasolt tanárok közül az Alapítvány kuratóriuma azokat választja ki díjazásra, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai sikeresen szerepeltek hazai és nemzetközi kémiai tanulmányi versenyeken, valamint akik jelenleg is aktív tanári tevékenységet folytatnak, mindezzel jelentős szerepet vállalva a jövő generációjának nevelésében. Jelölést az iskolák igazgatóin, tanári munkaközösségein, kollégákon kívül egykori és jelenlegi diákok is adhatnak.


Online pályázati rendszer

     
Az Alapítvány 2020-ban meghirdette Magyar Kémiaoktatásért Díj 2020 c. pályázatát,  mely megtekinthető a pályázati portálon: https://kemiaoktatasert.richter.hu/Tender

 

Elnöki köszöntő:

„A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért céljait az e helyütt is közzétett alapító okirat egyértelműen ismerteti. Vannak azonban dolgok, amik túlmutatnak mindazon, amit egy alapító okirat szavakban kifejezhet. Minél több idő telik el azóta, hogy az alapítvány életéhez közel kerültem, annál jobban lenyűgöz, hogy az a kis csapat, amelyik az alapítvány életét a Richterben gondozza, ezt milyen lelkesedéssel és elkötelezettséggel teszi. Ez a lelkesedés több, mint egy alapítványi cél szolgálata - ez azonosulás egy olyan küldetéssel, amelyben mindnyájan hiszünk, és amelyben az alapítvány egy eszköz: elismerni és inspirálni a kiváló tanárokat, hiszen az ő tudásuk, személyiségük, hozzáállásuk a jövőnk kulcsa. Nyugodtan mondhatom, hogy ez a kis csapat mély átéléssel, alázattal, és büszkeséggel igyekszik ezt a missziót teljesíteni. Az egész alapítványi stáb, valamint a Richter nevében szeretném őszinte elismerésemet, tiszteletemet és hálámat kifejezni mindazon kiváló kémiatanároknak, akik ebben az országban (és azon túl) tevékenykednek, és akik közül évre évre kiválasztásra kerülnek az alapítvány díjazottjai. Kérem mindazokat, akik ismerik a jelen és a jövő kiváló kémiatanárait, hogy jelöljék őket erre a díjra, hiszen nagyon is szükségük van a biztatás minden formájára, a világnak pedig rájuk…"  

Prof. Dr. Szántay Csaba, a kuratórium elnöke

          

Az alapítvány kuratóriuma:

Prof. Dr. Szántay Csaba
a kuratórium elnöke
Dr. Riedel Miklós
a kuratórium titkára
Fogarasi József
a kuratórium tagja
szantay.jpgriedel.jpgfogarasi.jpg

Okleveles vegyészmérnök. 1982 óta a Richter Gedeon Nyrt. alkalmazottja, 1994 óta a Szerkezetkutatási osztály vezetője. Szűkebb kutatási területe a mágneses magrezonancia spektroszkópia alkalmazása a gyógyszeripari szerkezetkutatásban, valamint annak fizikai elmélete. Aktív oktatási tevékenységet folytat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen óraadó. Számos, oktatási kérdésekben érintett testület tagja (BMGE, ELTE, MKE). Középiskolákban rendszeresen tart népszerűsítő előadásokat a gyógyszeripari kutatásokról. Egyetemi magántanár, az MTA doktora.

 

​Okleveles kémia-fizika szakos tanár. 1963-tól 2011-ig az ELTE Fizikai Kémiai Tanszék oktatója, egyetemi docens, tudományos főmunkatárs. A fizikai kémia előadója, labora­tóriumvezetője. Jelenleg is részt vesz a vegyészek, gyógy­szerészek, kémiatanár szakosak oktatásában, a doktori képzésben, a tanártovábbképzésben. Hazai és nemzetközi kémiai tanulmányi versenyek szervezője, zsűrijének tagja. Kutatási területe a szekunderion tömegspektrometria, fényforráskutatás, homogén és heterogén reakciókinetika, a kémiaoktatás módszertana. A kémia tudomány kandidátusa.

​Okleveles ve­gyész­­mérnök, mérnök-tanár. 1980-tól a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanító tanár. Az oktatás mellett 1993–1995 között a Nemzeti Szakképzési Intézetben a vegyipari szakmacsoport szaktanácsadója, 1995–2005 között vezető szaktanácsadója. 1995-től részt vett a vegyipari szakképzés dokumentumainak (OKJ, szakmai és vizsgakövetelmények, kerettantervek) kidolgozásában. Mint szaktanácsadó a vegyipari szakképzésben résztvevő tanárok számára továbbképzések, valamint a diákok számára vegyipari versenyek (OSZTV, SZÉTV) szervezője. Egyik magyarországi szervezője a vegyésztechnikusok számára rendezett Grand Prix Chimique nemzetközi versenynek.


Az alapítvány adatai:

Székhelye: 1103, Budapest, Gyömrői út 19-21.

Telefon: 36 1 431-4952, 36 1 432-6139

E-mail: kemiaoktat@richter.hu

Alapítás éve: 1999

Elnök: Prof. Dr. Szántay Csaba

Titkár: Dr. Riedel Miklós

Alapító okirat

2016. évi beszámoló és közhasznúságú melléklet

2017. évi beszámoló és közhasznúságú melléklet