Az egészség a küldetésünk

Rendkívüli tájékoztatás

2020.06.02.

​A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága a 7/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében a 2019. üzleti év tekintetében 11.741.616.180,- Ft osztalék kifizetéséről határozott. Az osztalékfizetés részleteit a Társaság a 2020. május 14. napján megjelent hirdetményben tette közzé.

​​Magyarország Kormányának 102/2020. (IV.10.) rendelete szerint az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31-éig illette meg. Ilyen részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezett, ezért az osztalék kifizetésének nincs akadálya.

A Richter Gedeon Nyrt. közvetlen és közvetett tulajdonában 184.319 db „C" sorozatú Richter törzsrészvény van. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre.

A Társaság jelenlegi sajátrészvény tulajdona alapján a Richter Gedeon Nyrt. 63,0624 forint osztalékot fizet részvényenként.​

Richter Gedeon Nyrt.