Az egészség a küldetésünk

Közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozatok

2020.04.28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

(cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)

(a továbbiakban: "Társaság")

 

Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva

2020. április 28. napján

az alábbi határozatokat fogadta el:

 

 

HATÁROZATOK

 

 

1/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 49/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2020. április 28. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése tárgyában 2020. március 27. napján közzétett[1] közgyűlési meghívóban megjelölt napirenddel azonos tartalommal fogadja el.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

2/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 50/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta azt, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez az ülésen elhangzottakról hangfelvétel és a video-konferenciát lehetővé tevő szoftver által készített hang- és képfelvétel készüljön. A felvételre nem szószerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

3/2020. 04. 28. sz közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 51/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság a mai ülés levezetésére dr. Szecskay András ügyvédet, a Társaság jogi tanácsadóját, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kővári-Takácsné dr. Wirth Máriát, az Igazgatóság titkárát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bagdy György igazgatósági tagot és dr. Gulácsi Gábor igazgatósági tagot megválasztotta.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                        100%

 

 

4/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 52/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva - figyelembe véve és elfogadva a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - jóváhagyta a Richter csoport 2019. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 858.651 MFt mérlegfőösszeggel és 48.430 MFt összegű adózott eredménnyel.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

5/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 53/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva - figyelembe véve és elfogadva a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - jóváhagyta a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

 

6/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 54/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2019. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által auditált egyedi éves beszámolót 801.020 MFt mérlegfőösszeggel és 50.400 MFt összegű adózott eredménnyel.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

 

7/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 55/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a törzsrészvényekre a 2019-es üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat tulajdonosaira jutó konszolidált adózott eredmény 25%-ban állapítja meg, amely részvényenként 63,- Ft, azaz hatvanhárom forint.

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a törzsrészvényekre összesen 11.742 MFt osztalék (a névérték 63 %-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrészvényenként 63,- Ft) megállapítását és kifizetését jóváhagyta.

 

Az Igazgatóság gondoskodik a törzsrészvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2020. június 8-án nyilvántartott törzsrészvényesek részére, feltéve, hogy a részvényesek nem kezdeményezik – a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdése alapján – a közgyűlés összehívását a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából. A törzsrészvényekre járó osztalék kifizetése 2020. június 15-én kezdődik. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 7.11.1 pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2020. május 14-ig hirdetményben teszi közzé.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

8/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 56/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva - figyelembe véve a Felügyelő Bizottság jóváhagyását - tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Igazgatóságának előterjesztésében a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

9/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 57/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya – közgyűlés hatáskörére vonatkozó – 12.1 (g) pontjának módosítását és kiegészítését a javadalmazási politika és javadalmazási jelentés tárgyában történő véleménynyilvánító szavazással a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

10/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 58/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya – Igazgatóság hatáskörére vonatkozó – 14.4 (b) pontjának módosítását és kiegészítését az igazgatósági előterjesztések Felügyelő Bizottság általi véleményezésének eljárási szabályaira vonatkozóan a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

11/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 59/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya – Igazgatóság hatáskörére vonatkozó – 14.4 (h) pontjának a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával összefüggő, a vezérigazgató felhatalmazására vonatkozó kiegészítését a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

12/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 60/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya – Felügyelő Bizottság feladataira vonatkozó – 16.3 (b) pontjának kiegészítését a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint (amely így lehetővé teszi a Felügyelő Bizottság által előzetesen megvizsgált közgyűlési előterjesztések Igazgatóság által változatlan tartalommal történő elfogadása esetén a Felügyelő Bizottság újabb vizsgálatának mellőzését), és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

13/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 61/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett, 2021. évtől alkalmazandó javadalmazási politikát.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

14/2020. 04. 28. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 62/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását a Társaság által a 13/2019.04.24. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

15/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 63/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság a 2021. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészvényt vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészvényt) terjedő mértékben, a tőzsdei ártól felfelé legfeljebb +10%-os, lefelé legfeljebb –10%-os eltérésű vételi áron. A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:

 

-     a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,

-     a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvényszükségletének biztosítása.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

16/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 64/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta Dr. Cserháti Péter megválasztását az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                        100%

 

 

17/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 65/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta Bogsch Erik Attila újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

18/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 66/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta Orbán Gábor újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

19/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 67/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta Dr. Pintérné dr. Hardy Ilona újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

20/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 68/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta Prof. Dr. Vizi Elek Szilveszter újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

21/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 69/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Igazgatósága tagjainak 2020. évre vonatkozó és 2020. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

 

Igazgatóság elnöke:               708.975,-Ft/hó

Igazgatóság tagjai:                 589.950,-Ft/hó/tag

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       9

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       90%

 

 

22/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 70/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2020. évre vonatkozó és 2020. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

 

Felügyelő Bizottság elnöke:              589.950,-Ft/hó

Felügyelő Bizottság tagjai:                424.350,-Ft/hó/tag

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       9

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       90%

 

 

 

23/2020. 04. 28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 71/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083) megválasztását a Társaság állandó könyvvizsgálójaként a 2023. április 30-ig terjedő három éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2022. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

 

24/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 72/2020. sz. Igazgatósági határozat)

 

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2020. évre vonatkozó díjazását 27 millió forint + ÁFA összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2020. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2020. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2020. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2020. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 2020. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.

 

 

Határozattervezet mellett szavazott:                                                       10

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:                       100%

 

_____________

 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

 [1] a Társaság, a Budapesti Értéktőzsde, és a Magyar Nemzeti Bank közzétételekre dedikált honlapján, valamint a Financial Times-ban