Évszázados felelősséggel az egészségért

Rendkívüli tájékoztatás

2018.04.16.

​A Richter Gedeon Nyrt. ("Társaság") bejelenti, hogy  ügyvezetése az Igazgatóság felhatalmazása alapján 2018. február 26. napján elfogadta a Richter Gedeon Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet ("Richter MRP Szervezet") alapszabályát és a vonatkozó, a Társaság egyes vezető tisztségviselőinek és vezető beosztású munkavállalóinak Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében történő juttatásairól szóló, javadalmazási politikát ("Javadalmazási Politika").

A Fővárosi Törvényszék 83.Pk.60.128/2018/2 számú végzésével "Richter Gedeon Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet" néven a Richter MRP Szervezetet bejegyezte. A végzés a 2018. április 13. napján kézhez vett értesítés szerint 2018. március 28. napján vált jogerőssé.

A Richter MRP Szervezet felállításának célja a vezető tisztségviselői és vezető beosztású munkavállalói teljesítményének és lojalitásának – a Társaság sikereiben történő részesítés általi – erősítése.

A Javadalmazási Politika személyi hatálya a Társaságnak az ott meghatározott vezető tisztségviselőire és vezető beosztású munkavállalóira ("Résztvevők") terjed ki, akik munkaviszonyuk alapján kerülnek a Javadalmazási Politika hatálya alá és az annak alapján megvalósuló programban való részvételük kötelező.

A Javadalmazási Politika végrehajtása keretében a Társaság két körben - nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként - a Richter MRP Szervezet rendelkezésére bocsát egyenként 100,- Ft névértékű, HU0000067624 sorozatszámú, névre szóló Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. törzsrészvényeket ("Részvények") az alábbiak szerint:

(i)        2018. május 28. napjáig 148.511 darab Részvényt; és

(ii)       2018. június 30. napjáig a Javadalmazási Politikában meghatározott képlet alapján meghatározandó számú Részvényt.  

A Résztvevők  a 2019. február végéig lezáruló első MRP program keretében a részvények készpénz ellenértékét szerzik meg.

A  Társaság esetenként tájékoztatást tesz közzé a Richter MRP Szervezet részére juttatandó saját részvényekkel kapcsolatos tranzakciókról.